مراحل مهم پایان نامه نویسی

آشنایی کامل با مراحل پایان نامه نویسی

تمامی مراحل پایان نامه نویسی پس از انتخاب استاد راهنما باید بر اساس مجموعه ای از اصول علمی و نگارشی پیش بروند. در صورتی که با اصول و قواعد علمی نگارش پایان نامه آشنایی نداشته باشید زمان خود را از دست خواهید داد و به نتیجه مطلوب نیز دست نخواهید یافت. در ادامه با مراحل…

اطلاعات بیشتر
نکات انتخاب موضوع پروپوزال پزشکی

انتخاب موضوع پروپوزال پزشکی

یکی از مهمترین ارکان انجام  پروپوزال پزشکی، انتخاب موضوع پروپوزال پزشکی می باشد. قابلیت اجرای هیچ پژوهش و یا تحقیق بدون مشخص کردن عنوان و موضوع آن امکان پذیر نخواهد بود. مسیر و طرح نهایی به طور معمول توسط انتخاب موضوع و عنوان مشخص خواهد شد. موضوع پروپوزال پزشکی باید بر اساس یک چارچوب معین…

اطلاعات بیشتر