انجام پایان‌نامه دکتری

نکات و ملاحظات مهم در انجام پایان‌نامه دکتری

یکی از دغدغه‌های دانشجویان مقطع دکتری، انجام پایان‌نامه دکتری یا رساله است. در مقطع دکتری، چند واحد درسی به تدوین رساله جامع یا همان پایان‌نامه دکتری اختصاص داده شده است.

اطلاعات بیشتر